1979
Een werkgroep start met de opbouw van een nieuwe vereniging:
Fanfare St. Michaël.

1980
Dhr J.Bonnema neemt in februari tijdelijk de dirigeerstok over van Dhr. Eurlings. Uiteindelijk is hij toch nog “tijdelijk” 7½ voor het korps blijven staan.
Het eerste optreden van de fanfare bij gelegenheid van de Eerste H.Communie in de parochiekerk.

1983
De vereniging kreeg haar vaandel.

1984
De vereniging schakelde in mei over van fanfare naar harmonie en dat betekende omscholing voor de bugelspelers naar klarinet.

1985
De harmonie kreeg, dankzij hard werken door bestuur en inmiddels opgerichte Damescomité, de felbegeerde uniformen.

1987
Dhr. Rob van der Zee neemt in september de dirigeerstok over van Dhr. J.Bonnema.

1989
De harmonie neemt voor de eerste keer deel aan een Bondsconcours in Venlo. Feest, feest en nog eens feest. Naast het prachtige resultaat (307,5 punten 1e prijs met lof van de jury en promotie naar de 2e afdeling) bestaat de vereniging 10 jaar en heeft men drie jubilarissen in haar midden (Jan Brull 40 jaar muzikant, en Pierre Mertens en Harrie van Beurden, beiden 25 jaar muzikant).

1990
De harmonie behaalt het landskampioenschap in de 3e afdeling tijdens de landskampioenschappen in Poeldijk.  Tevens ontvangt de vereniging de Aanmoedigingsprijs van de gemeente Landgraaf.
In mei neemt Dhr. Ger Klinkers de dirigeerstok over van de vertrekkende Rob van der Zee.

1991
In dit jaar wordt er een blokfluit-groep in het leven geroepen door dirigent G. Klinkers.  Dit initiatief kwam tot stand omdat de vereniging leden wilde werven, maar het niet haalbaar was om voor die leden een passend instrument te kopen.

1992
In het eerste weekend van April viert de harmonie haar 12½ jarig bestaan. Hierbij werden twee leden, te weten H. van Beurden en M. Hinskens, gehuldigd. Deze twee personen zijn lid vanaf het eerste uur. Bij deze gelegenheid was ook de Heer J. Kuipers aanwezig. Hij is samen met de Heer Hinskens grondlegger van deze vereniging.
In dit jaar werd ook de zakjes-aktie een waar succes. De mensen van het Eikske droegen ‘hun’ harmonie een echt warm hart toe.

1993
In 1993 geeft de harmonie veel concerten.  In het voorjaar krijgt het korps een fors bedrag geschonken van het Landgraafse raadslid H. Rutjens. Hij vierde kort daarvoor zijn eigen zilveren raadslidmaatschap en besloot in overleg met de voorzitter, Dhr. Martin Hendrix, de opbrengst van de receptie aan de harmonie aan te bieden.
Ook vierde het dakdekkersbedrijf Zuiddak dit jaar haar 25 jarig bestaan en besloot een flink deel van de opbrengst van de receptie in motel De Valk te schenken aan de harmonie.
Op 25 April gaf de harmonie een voorjaarsconcert I.s.m. Harmonie St. Caecilia Kerkrade, beter bekend als de AUW HARMONIE. Op 2 mei gaf de harmonie een HAFA concert I.s.m. koninklijke fanfare Aloysiana. Op 3 Oktober van dat jaar geeft het korps een dubbel concert n.a.v. het patroonsfeest i.s.m. St. Caecilia uit Eygelshoven.  Op 28 November gaf de harmonie een adventsconcert I.s.m. kinderkoor Children’s Voice o.l.v. Henk Schlijper.

1994
In 1994 gaat het korps wederom op concours in Weert met als resultaat: 301 punten (1e prijs met promotie naar de 1e afdeling).
Tijdens het voorjaarsconcert kreeg de harmonie een nieuw instrument, een klokkenspel, aangeboden door het Damescomité en van de inmiddels opgerichte Club van 25 een nieuwe pauk.
In dit jaar kreeg de harmonie ook een nieuwe voorzitter in de persoon van Dré Boumans (oud-wethouder van de gemeente Landgraaf) uit Landgraaf.  M. Hendrix (oud-voorzitter) werd voor zijn inzet benoemd tot erelid van de vereniging.
Aan het eind van het jaar werd de traditionele kerstmarkt gehouden. Deze was ook dit jaar wederom een groot succes.

1995
In April van dit jaar wordt door het bestuur (in samenspraak met de dirigent G. Klinkers) besloten om naar een nieuwe dirigent uit te kijken. Dit alles voor de verdere ontwikkeling van het korps. De keuze is al snel gevallen op de jonge dirigent Ferry Logister . Hij is geboren en getogen in Schaesberg.
Tijdens de kerst-in van dat jaar wordt er een nieuwe beschermheer aan het publiek voorgesteld, in de persoon van de heer W. Vanderhoeven, beheerder van het Wijkcentrum Eikske. Tevens werden op die avond twee nieuwe instrumenten aan het korps uitgereikt, door een bijdrage van het dames-comité en de club van 25. Het waren twee sousafoon’s (dit zijn grote lichte bassen met enorme scheepstoeters).

1996
De harmonie begon dit jaar met een voorjaarsconcert in het eerste weekend van Maart. Vervolgens vindt er een voorspeelavond plaats op 30 maart.  Begin mei wordt er weer een spaarzakjes-aktie op touw gezet.
Door het vertrek van Ferry Logister vindt er in juni een dirigentenwisseling plaats en wordt mevr. Marie-José Aarts als nieuwe dirigent benoemd.
Op 12 en 13 Oktober van dat jaar organiseert Harmonie St. Michaël het jaarlijks terugkerende evenement : Landgraaf Musiceert.  Aan dit evenement nemen alle 9 HAFA-korpsen deel.

1997
In maart wordt een cd-opname gemaakt van Landgraafse Hafa muziekkorpsen waaraan ook de harmonie haar steentje bijdraagt.
Op 19 April van dit jaar wordt er door de muziek-commissie een voorspeel-avond gehouden, waar veel leden hun muzikale kunnen tonen. Op 17 Mei wordt er een bloemenconcert gehouden in het Lauradorp, met medewerking van Harmonie St. Michaël. Tevens wordt er in de maand Mei de Spaarvarkentjes actie gelanceerd. Dit alles om gelden te verzamelen om de nieuwe instrumenten en opleiding van nieuwe leden te bekostigen.

1999
In de maand juni is muziekvereniging Vesela Muzika uit Ratikovice Tsjechië drie dagen bij de harmonie te gast. De korpsleden en het bestuur worden bij leden van de harmonie thuis gedurende die drie dagen gastvrij ontvangen.  Op 20 juni wordt door de harmonie en haar gasten een druk bezocht concert gegeven.
Op 17 oktober wordt deelgenomen aan het Bondsconcours in de Eerste Afdeling in de Stadsschouwburg te Heerlen. Hier behaalde men 296 punten hetgeen een dikke eerste prijs betekent.

2001
Dirigent Marie-Jose Aarts, inmiddels moeder van een gezonde zoon, verlaat in augustus de vereniging. Na de sollicicatieprocedure waarin zowel bestuur als leden vertegenwoordigd zijn, valt de keuze op een nog zeer jonge dirigent, namelijk de 21 jarige Ludo Roijen uit Voerendaal. Na de vakantie neemt Ludo de dirigeerstok ter hand.
De harmonie krijgt, mede dank zij veel financiële ondersteuning waaronder met name het Damescomité, de Club van 25, de stichting ABEL en de RABO-bank. Deze nieuwe uniformen worden tijdens het patroonsfeest op 6 oktober aan het bestuur en de leden aangeboden en het korps trekt daarna trots in de nieuwe uniformen door de wijk.

2002
In dit jaar moeten we helaas afscheid nemen van Lisa Erkens, een hard werkend en trouw lid van ons damescomité en echtgenote van ons erelid dhr. Joep Erkens.

2003
Wegens persoonlijke omstandigheden moeten wij begin van het jaar afscheid nemen van dirigent Ludo Rooijen die wordt opgevolgd door Math Somers.
In maart treedt Martin Hendrix, vice-voorzitter en erelid,terug als bestuurslid.
Kort na de Jaarvergadering moeten we eveneens afscheid nemen van voorzitter Drè Boumans. Ook Math Daelemans, secretaris, legt hierop zijn functie neer en bedankt zich als lid van de vereniging.
Jo van den Bosch en later Jos Goebbels, nemen als interim voorzitter het roer van Drè Boumans over.

2004
Op 27 juni wordt de eerste keer het “Somersconcert” (genoemd naar de dirigent) samen met twee andere verenigingen, uitgevoerd.


Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober herdenkt de harmonie feestelijk met een H.Mis ’s middags, een receptie en een feestavond voor de leden en genodigden, dat zij 25 jaar geleden, op 5 oktober 1979, is opgericht.

2005
Op 20 mei vond weer het inmiddels jaarlijkse Somerconcert plaats.
Op Koninginnedag werd het erelid Martin Hendrix benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

2006
Op 26 juni vond in samenwerking met Fanfare St. Barbara en Drumband Molenberg weer het traditionele Somersconcert plaats.

2007
Op de jaarvergadering in april word dhr. Frans Hol gekozen tot voorzitter van de vereniging.

2008
Dhr. Frans Hol deelde mede dat hij zich helaas wegens drukke werkzaamheden niet meer beschikbaar stelt voor een volgende voorzittersperiode. Er volgde aldus een voorzitterloze periode waarbij echter het bestuur de voorzitterswerkzaamheden tijdelijk, tot de benoeming van een nieuwe voorzitter, waarneemt.

2009
Dhr. Paul Baur wordt door de ledenvergadering gekozen en benoemd tot de nieuwe voorzitter.

2011
In de loop van dit jaar worden contacten uitgewisseld met  harmonie Flos Carmel om te komen tot samenwerking. Voor beide verenigingen is dit een welkome manier om tot een betere muzikale bezetting te komen.
Tegen het einde van het jaar werd de dirigent Ger Klinkers helaas ernstig ziek en wel zodanig dat hij genoodzaakt werd zijn directie bij de harmonie te beëindigen. De volgende repetities van de harmonie komen dan in handen van dirigent dhr. Ronald Slijpen, dirigent bij Flos Carmeli.

2012
Na afscheid te hebben genomen van dhr. Ger Klinkers, bij welke gelegenheid hij benoemd werd tot eredirigent van de harmonie, werd dhr. Ronald Slijpen in maart benoemd tot dirigent van de harmonie.

Aangezien de huurovereenkomst met de beheerder van het wijkcentrum niet meer werd verlengd kwam de harmonie in goed overleg met de gemeente tot de constructie dat de harmonie de huurder werd van een gedeelte van het wijkcentrum. Na flink wat getimmer en geverf door leden werd het harmoniegedeelte mooi opgeknapt en beschikt de harmonie dus nu een over een heus “eigen home”.

2013
Op 2 November geeft de harmonie samen met show-koor Nouveau Visage een concert in het nieuw ingerichte wijkcentrum. Met de komst van enkele nieuwe jeugdleden wordt er een slagwerkgroep opgericht binnen het korps. Mevr. Annie Aufdenkamp wordt aangesteld als instructrice.

2014
De harmonie is gevraagd voor een ludieke opening van “Landgraaf musiceert” en verrast de bezoekers met een flash mob. De samenwerking met andere verenigingen breidt zich uit: Op 15 Juni wordt samen met fanfare Concordia uit Ittervoort en St. Caecilia uit Spaubeek een concert gegeven, gevolgd door een Euregio concert met harmonie Cäcilia uit Herzogenrath. De slagwerkgroep geeft haar eerste uitvoering.

2015
Het bestuur wordt uitgebreid met dhr. Ger Reintjens. Hoogtepunt van het jaar is de uitvoering in Caverne Geulhem, prachtig gelegen in de grotten van Valkenburg.

2016
Dhr. Kees van der Veeke en dhr. Harrie Acampo treden af als bestuurslid, maar blijven wel musiceren.

2017
Na een jaar van weinig uitvoeringen geeft de harmonie op 9 December een groots concert in de harmoniezaal voor meer dan 200 gasten, “Santa meets pop”.

2018
Vanwege de verbouwing van het wijkcentrum vanaf de zomervakantie, is de harmonie gedwongen is om tijdelijk zijn onderkomen te zoeken op een andere locatie. Dit wordt de oude school aan de Stationsstraat, waar de gymzaal omgeturnd wordt tot nieuwe oefenruimte. Dankzij de activiteiten van het damescomité in het verleden, kan de vereniging dit jaar nieuwe uniformen aanschaffen. Als dank voor de vele jaren dat Roger Erkens zich ingezet heeft voor de harmonie, wordt hij onderscheiden met een koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Felicitaties voor Roger Erkens van burgemeester Vlecken

In oktober is samen met harmonie Laura en Caecilia een gezamenlijk concert “Landgraaf in harmonie” gegeven, met meer dan 100 muzikanten op het podium.

2019
Vanaf april trekt de vereniging weer terug naar het volledig gerenoveerd wijkcentrum (“An de Koel”).

In dezelfde periode verlaten dirigent Ronald Slijpen en voorzitter Paul Baur de vereniging. Ronald wordt opgevolgd door Xavier Kuipers.