Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Ger Reintjens
Mail: Voorzitter

Vice-voorzitter:
Mail: Algemeen

Secretaris: Michel Werts
Mail: Secretaris

Penningmeester: Roger Erkens
Mail: Penningmeester

Algemeen bestuurslid: Michelle Aufdenkamp
Mail: Algemeen

Tweede penningmeester: Marianne Vossen
Mail: Jeugdcommissie

Algemeen bestuurslid: Geert van de Ven (contactpersoon wijkcentrum)
Mail: Algemeen

Eredirigent: Ger Klinkers
Erebestuurslid: Martin Hendrix
Erelid: Joep Erkens
Erelid: Jo van de Kelft
Erelid: Wiel Horbach
Erelid: Harrie Acampo
Erelid: Jos Goebbels