Wat is de Club van 50?

De “Club van 50” is een groep mensen die harmonie St. Michaël een warm hart toedragen en dit laten blijken door jaarlijks op vrijwillige basis een bedrag van 50 euro of een veelvoud hiervan te doneren aan de vereniging.

Waarom meedoen?

Iedereen is van harte welkom bij de “Club van 50”. Door mee te doen steun je niet alleen harmonie St. Michael, je krijgt er ook nog wat voor terug. In ieder geval een jaar lidmaatschap van de “Club van 50”, V.I.P. uitnodigingen voor onze concerten, uitnodigingen voor onze optredens, eventueel een vermelding op onze website, en eeuwige dankbaarheid en roem.

Wat gebeurd er met het geld?

Je jaarlijkse bijdrage zullen we goed besteden. Deze zal worden gebruikt voor het in stand houden van de vereniging, instrumentarium, het opleiden van (jeugd)leden of het organiseren van muzikale activiteiten.

De Club van 50 bestaat uit  een groep mensen, zowel particulieren als mensen uit het bedrijfsleven, die de harmonie een warm hart toedragen en de vereniging daarom dan ook financieel ondersteunen.

Hoe kun je lid worden?

Het werkt heel eenvoudig.
Je kunt lid worden door een verkregen aanmeldingsformulier in te vullen en inleveren bij het secretariaat. Adres: Baanstraat 79, 6372 AD Landgraaf of mailen naar clubvan50@stmichael.nl. Of digitaal invullen via onze website: Aanmelding Club van 50.

Word je lid van de “Club van 50”, dan betaal je een jaarlijkse contributie van 50 euro of een veelvoud hiervan aan de penningmeester op rekeningnummer IBAN NL81 RABO 0146 0280 23. Je ontvangt hiervoor jaarlijks een factuur.
Je kunt ook gebruik maken van onze betaallink om je bijdrage over te maken.

Eenmaal per seizoensjaar (rondom september) krijgt je bericht of je nog lid wilt zijn van de “Club van 50”. Je zit er dus niet automatisch aan vast.

Je kunt ons ook nog steunen d.m.v. uw internet aankopen. Harmonie St. Michael is lid van “Sponsorkliks”. Het gratis sponsorconcept van SponsorKliks zorgt ervoor dat leden en andere betrokkenen harmonie St. Michaël gratis kunnen sponsoren middels hun reguliere internetaankopen. https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10324&cn=nl&ln=nl

Een stukje geschiedenis….

Het ontstaan van de Club van 50!

De club is feitelijk ontstaan tijdens een gesprek in 1992 tussen enkele bestuursleden op een repetitieavond van de harmonie.

Een sponsor had namelijk een bedrag ter ondersteuning aan de harmonie overgemaakt hetgeen voor bestuurslid Joep Erkens de aanleiding vormde om het idee te opperen over te gaan tot de oprichting van een clubje bestaande uit mensen die de harmonie jaarlijks een vaste donatie ter financiële ondersteuning  beschikbaar zouden stellen. Dit idee werd snel opgepakt en verder uitgewerkt. De eerst mensen die hier de basis legden voor het ontstaan van de Club van 50 waren naast Joep Erkens, Jo Ploum, destijds secretaris van de harmonie, en May Michiels. De naam voor de club werd snel gevonden nadat afgesproken werd dat de clubleden een vast bedrag ƒ 25,– per kwartaal zouden doneren.

De heren Erkens en Michiels hebben in de eerste jaren gezamenlijk sponsoren geworven en de donaties bij hen opgehaald, langer hoe meer sponsoren gingen echter na verloop van tijd over tot het giraal overmaken van de donatie. Toen May Michiels wegens omstandigheden zijn activiteiten op een lager pitje moest zetten en later zelfs heeft moeten stoppen, heeft Joep Erkens de kar van de club in feite alleen verder getrokken. Op dit moment draagt Jos Goebbels zorg voor de Club van 50.

In de loop der jaren heeft de Club van 50 haar onmisbaarheid voor de vereniging overduidelijk aangetoond. Bij de aanschaf van zowel instrumenten alsook de aanschaf van de nieuwe uniformen kon de vereniging steeds rekenen op een ruime financiële bijdrage van de club. Zonder deze ondersteuning had de harmonie enkele zaken niet kunnen realiseren.

Tijdens het hoogtepunt van de Club van 50 lag het aantal leden rond de 60. Momenteel is dit aantal echter flink terug gelopen. Bestuur en leden van de harmonie hopen hier nieuw leven in te kunnen blazen, zodat we weer mogen rekenen op de steun van de “Club van 50”, die door allen een bijzonder wart hart wordt toegedragen. Je bent van harte welkom om je bij ons aan te sluiten.

Neem contact met ons op voor meer informatie of maak je bijdrage over op IBAN NL81 RABO 0146 0280 23.