Zij zorgen bij verschillende activiteiten dat er de nodige versterkingen voor de inwendige mens komen.

Ook organiseren zij allerlei activiteiten om een bijdrage te leveren aan de kas van de harmonie en leveren ze een grote bijdrage aan onze jaarlijkse kerstmarkt.

Leden:

Emmy Boumans (Voorzitter)

Lenie van de Veeke (Secretaris)

Jose Quaedvlieg (Penningmeester)

Nellie Hendrix

Trinie Mertens

Geert Michiels

Hélène Starmans